????☝️Дове­дено, що без цілеспрямованого подолання чи послаблення не­доліків розвитку, тобто корекції, знижується ефективність на­вчання та виховання дітей, а саме ускладнюється процес оволодіння необхідними знаннями, уміннями, навичками, становлення у них діяльності, спілкування, особистості.
 
????У логопедії розроблені різні форми ️впливу:
????️виховання,
????️навчання,
????️корекція,
????️компенсація,
????️адаптація,
????️реабілітація.
 
‼️Значне місце належить компенсації та корекції.
 
❗️️Компенсація є одним з важливих видів адаптаційних реакцій організму.
 
⭕️КОМПЕНСАЦІЯ – це відновлення, заміщення недорозвинених чи пошкоджених функцій шляхом використання збережених або перебудови частково порушених функцій.
 
⁉️Але потрібно зауважити, що вже сформовані компенсаторні процеси за несприятливих умов (надмірні навантаження, погіршення стану здоров’я при хвороботворних впливах тощо) можуть розпадатися, оскільки компенпенсаторні пристосування мають відносну, а не абсолютну стійкість.
 
????☝️І ось для того, щоб компесаторні зв’язки не розпадались необхідна КОРЕКЦІЯ.
 
‼️І чим раніше розпочати спеціальне педагогічне втручання, тим краще розвиватиметься процес компенсації.
????‍????Корекційно виховна робота, розпочата на ранніх етапах розвитку, попереджує вторинні наслідки порушень і сприяє розвитку дитини в сприятливому напрямку.
 
????‍????Корекція – це спеціально організований педагогічний про­цес, спрямований на послаблення, подолання порушень розвит­ку, запобігання їм та сприяння розвиткові дити­ни загалом.
 
????‍????Корекційно-розвивальна робота – це система заходів, що дозволяють вирішувати завдання своєчасної допомоги дітям, які зазнають труднощі у навчанні та шкільній адаптації.
 
????І тут знову випливає зв’язок на якому треба наголосити: корекція розвитку дитини значною мірою уможливлюється компенсаторними процесами.
 
✅️Отже, навчання і розвиток дитини співвідносяться між собою.
✅️Хоча за своїм змістом, навчання та розвиток не збігаються, а є відносно само­стійними явищами.
✅️Але навчання веде за собою розвиток (Л.С. Виготський), тобто навчання є провідним щодо розвитку дитини.
✅️А навчання стосовно розвитку дитини з особливостями, ви­конує провідну роль, але за умови, що воно спеціально органі­зовується у корекційно-розвивальному напрямі, тобто коли є корекційно спрямованим.
 
✔️Тому шукайте свої корекційнй заняття за потребою і буде вам щастя!
 
Логопед Олександра Багмут
 
Поширити