Розвиток просторового мислення, пам’яті, уваги, профілактика дисграфії.
 
Поставте на аркуші паперу відповідну кількість крапок та запропонуйте дитині повторити за зразком зображені фігури.
Поширити