Використання нейровправ на логопедичних заняттях є важливим елементом корекційної роботи.

Нейровправи спрямовані на:

розвиток міжпівкульної взаємодії;
синхронізацію роботи обох півкуль головного мозку;
розвиток координації рухів;
розвиток моторного планування;
активізацію розумової діяльності;
розвиток дрібної та загальної моторики;
зниження втомлюваності і поліпшення працездатності;
розвиток уваги, пам’яті,
зняття стресу, напруження.

 

Поширити